Nye innmeldingsfrister

I bakgrunn av at Nortura justerer innmeldingsfristene må vi også tilpasse oss slik at vi får planlagt påfølgende uke parallelt med Nortura. Det er nye innmeldingsfristene er gjeldende fra 15. Juni 2020

Publisert av Lidvard Schiefloe

midt-norge_slakteri_logo

Nye innmeldingsfrister:
For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen:
Telefon: Mandag 16:00
Slakteweb: Tirsdag 06:00

For storfe på avtale er innmeldingsfristen:
Telefon: Fredag 16:00
Slakteweb: Søndag 24:00 (4 uker før ønsket slakteuke; basisuke)

Det vil forekomme endringer i innmeldingsfristen i forbindelse med høytider eller andre eventualiteter.

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag:
Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting og salg at det er riktig dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

Korrigering av innmelding på storfe under 24 før henting krever egenerklæring, denne finner du her: Egenerklæring.

Informasjon angående egenerklæringen finner du her: Egenerklæring og opplysningskrav.

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 5 påfølgende ukene etter innmelding.

For innmelding via telefon: 74 08 37 00
For innmelding via slakteweb: slakteweb
kontakt pr mail: postmottak@norsk-slakt.no
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt